bimicor
 


Strona Główna
O Firmie
Oferta
Oferta Specjalna
Cennik
Przetargi i komunikaty
Zamów Ogłoszenie
Płatności
Download
Linki
Kontakt
Przetargi i Komunikaty
23.XII.2014r.

OGŁOSZENIE O I LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Robert Płaza (tel. / fax 074-853-74-28) ogłasza,
że: dnia 13-01-2015r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy adres: 58-100 Świdnica,
ul. Okulickiego 2-4 w sali nr 309 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do
dłużnika Aldona Skowron, położonego: 58-125 Pszenno, ul. Słoneczna 14/2, dla którego Sąd Rejonowy
w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW:
SW1S/00055277/8].
Lokal będący przedmiotem licytacji o powierzchni użytkowej 33,80 m2, położony jest na parterze
budynku. Składa się z 1 pokoju o pow. użyt. 16,20 m2 i kuchni o pow. użyt. 17,60 m2. Brak łazienki i wc.
Wc znajduje się na podwórzu. Do lokalu przynależy komórka piwniczna o pow. użyt. 11,90 m2. Łączna
powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniem piwnicznym wynosi 45,70 m2. Dla przedmiotowej
nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych księga
 wieczysta o numerze KW [NKW SW1S/00055277/8].
Suma oszacowania wynosi 41 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
30 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 4 130,00 zł. Rękojmia co do powyższych nieruchomości powinna być złożona
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Świdnicy adres: ul. Armii Krajowej 29/7, 58-100 Świdnica albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi w godz od 8.00 do 16.00. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP
SA I O/Wałbrzych 28 10205095 0000 5602 0118 6345
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione
w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone
najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i
wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Copyright © 2010-2014 Bimicor